SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İç Hastalıkları
Sağlık Tesisimiz “İÇ HASTALIKLARI” bölümü, kuruluş tarihi olan 1903 yılından beri halkımıza hizmet vermektedir.  İç Hastalıkları, yatan hasta hizmetleri, poliklinik hizmetleri, acil hizmetleri, klinikler arası konsültasyon ve sağlık kurulu şeklinde  hizmetler sunmaktadır. 

İç Hastalıkları kliniklerinde 93 yatağı olan bir kliniktir. Burada yatan hastalara, gerekli hallerde  Gastroenteroloji (Mide-Barsak Hastalıkları),  Nefroloji (Böbrek Hastalıkları), Endokrinoloji (Hormonal ve Metabolizma hastalıkları), Onkoloji (Kanser Hastalıkları), Kardiyoloji(Kalp Hastalıkları),  Göğüs Hastalıkları  bölümü yandal  uzmanlarından konsültasyon istenerek  görüşü alınıp multidisipliner  olarak yaklaşılmaktadır. Ayrıca  8 oda ağır hastaların yatırıldığı ve sürekli olarak izlenip  moniterize edilen  hasta odaları da mevcuttur.

Sağlık Tesisimiz İç Hastalıkları polikliniklerinde ayrı ayrı 8 odada poliklinik hizmetleri sunulmaktadır. Bir tane de   Ameliyat öncesi muayenenin yapıldığı polikliniğimiz mevcuttur. Ayrıca  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine bağlı yel değirmeni Semt  polikliniğinde de 2 İç Hastalıkları uzmanı poliklinik hizmeti vermektedir.

İç Hastalıkları klinikleri ayrıca 4 asistan ve 1 uzmandan oluşan  bir ekip ile 24 saat Acil dahiliye hizmeti verilmektedir. 7 gün 24 saat boyunca bu ekip ile acil hastalara müdahale edilmekte gerektiği durumlarda iç hastalıkları servisine yatırılmaktadır.

Hastane içi diğer klinikler tarafından istenen konsültasyonlara bir uzman tarafından  dahiliye ile ilgi sorunu olan hastalara hizmet verilmektedir.

Hastanemizin sağlık kurulun da görevli olan daimi bir iç hastalıkları uzmanı bulunmaktadır.

Klinik Çalışanlarımız:

İdari ve Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Refik DEMİRTUNÇ

Hasta Yatış Prosedürü

Acil iç hastalıklarına başvuran hasta önce rutin kan tahlillerini ve ekg sini çektirdikten sonra yatış olacaksa  yatış kağıdı ile birlikte servise sevkedilir.

Servise sevkedilen hasta önce sekreterlikten servise yatış yaptırıp yatış dosyası çıkarttıktan sonra dosya ile birlikte hemşire odasına giderek gerekli onam ve formları hemşire ile birlikte doldurulup sorumlu hemşire tarafından uygun görülen yatağa yatırılır.

Hemşireler yatan bütün hastaların ateş, tansiyon ve şeker ölçümleri gibi tetkiklerini hazırlayıp hastaları vizite hazırlarlar.

Yatan her hastadan rutin olarak yeni yatış rutinleri adı altında detaylı kan ve idrar tahlilleri alınıp laboratuvara yollanır.

Bu tahliller sonuçlandıktan sonra her sabah saat 09:00,her akşam saat 16:00 olmak üzere günde 2 kere vizite atan doktorlarımız ve klinik şefimiz tarafından değerlendirilip lüzumu halinde ilaç, malzeme ,tetkik ve tedavi,  ileri tetkik (mr.bt,doppler usg vb..), konsültasyon, hastanın yiyeceği rasyonlar belirlenip istenip klinik sekreteri tarafından girilmesi istenir.

 Bu tetkik ve tedavilerden sonra durumu düzelen ii olan hastalar doktorlar tarafından epikrizi, reçetesi ve lüzumu halinde ilaç raporu yapılarak önerilerlen taburcu edilir.

Bazen hastanemizin fiziki şartlarından memnun olmayan veya tetkik ve tedaviden memnun olmayan hastalar kendi istekleriyle tetkik ve tedavi red tutanağı imzalatılarak  taburcu edilir.

Taburcu edilen hastaların dosyaları servis sekreterine bırakılık sekreter bu dosyaları kalite standartlarına uygun bir şekilde düzenleyip arşive  dosya teslim tutanağı ile birlikte teslim eder.Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin