SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyoloji
Kliniğimizin bünyesinde 2 Adet Multislice Tomografi Cihazı, 2 Adet Manyetik Rezonans Cihazı, 2 Adet Dijital Röntgen Cihazı, 1 Adet C-Kollu Skopi Cihazı, 1 Adet Mammografi Cihazı, 2 Adet Flat Panellerle Dijitalize edilmiş Konvansiyonel Röntgen Cihazı, 14 Adet üst düzey renkli  doppler cihazı ile 1 Adet Ultrasonografi Cihazı bulunmaktadır. Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan hastalara hizmet vermek için de 2 Adet Mobil Röntgen Cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca Girişimsel Radyoloji Bölümümüzde Ultrason eşliğinde Tru-cut Biyopsi işlemleri,  Abse Drenajı, Perkütan işlemler ile C-Kollu SkopiCihazı , BT eşliğinde girişimsel işlemler yapılmaktadır.

Konvansiyonel Röntgen Cihazları ile poliklinik hastalarına hizmet verilmektedir. Ayrıca poliklinik cihazlarında skolyoz hastaları için Ortoröntgenogram ve Üroloji hastaları için ilaçlı üriner sistem grafileri(I.V.P) çekilmektedir.

Poliklinikte kullanılan Multislice Tomografi Cihazı ile haftanın belirli günleri Anjiyografi çekimleri yapılmaktadır.

Mammografi Bölümümüzde hastaların mamografi çekimleri,meme ultrasonları ve gerekli görüldüğü hastalarda meme biyopsileri  yapılmaktadır.

Yel değirmeni Semt Polikliniği’mizde de 1 Adet CR ile uyumlu Konvansiyonel Röntgen Cihazı ve 1 Adet Ultrasonografi Cihazı ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Validebağ Semt Polikliniği’mizde ise 1 Adet Flat panelle Dijitalize edilmiş Konvansiyonel Röntgen Cihazı, 1 Adet Kemik Dansitometre Cihazı, 1 Adet Ultrasonografi ve 1 Adet Dopler Cihazı ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Kliniğimizde 2012 yılında  yaklaşık 301077 adet direkt radyografik tetkik, 68717 adet ultrasonografik tetkik,12827 adet Renkli Doppler tetkiki, 14255 adet mamografi tetkiki, 60051 adet Bilgisayarlı Tomografi tetkiki ile 35514 adet MR tetkiki yapılmıştır.

Radyoloji Kliniği’nde 16 uzman doktor,3 asistan doktor, 37 radyoloji teknisyeni ve  1 hemşire ile kesintisiz hizmet vermektedir.

Klinik Çalışanlarımız:

İdari Sorumlusu: Uzm. Dr. Özcan ÇAKIR

Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Masum ŞİMŞEK

09.07.2015Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin