SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyoloji
Kliniğimizin bünyesinde 2 Adet Multislice Tomografi Cihazı, 2 Adet Manyetik Rezonans Cihazı, 5 Adet Dijital Röntgen Cihazı, 1 Adet C-Kollu Skopi Cihazı, 1 Adet Mammografi Cihazı, 4 Adet Flat Panellerle Dijitalize edilmiş Konvansiyonel Röntgen Cihazı, 13 Adet üst düzey renkli  doppler cihazı bulunmaktadır. Yoğun Bakım ve Palyatif  Ünitesi’nde yatan hastalara hizmet vermek için de 2 Adet Mobil Dijital Röntgen Cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca Girişimsel Radyoloji Bölümümüzde Ultrason eşliğinde Tru-cut Biyopsi işlemleri,  Abse Drenajı, Perkütan işlemler ile C-Kollu SkopiCihazı , BT eşliğinde girişimsel işlemler yapılmaktadır.

Konvansiyonel Röntgen Cihazları ile poliklinik hastalarına hizmet verilmektedir. Ayrıca poliklinik cihazlarında skolyoz hastaları için Ortoröntgenogram ve Üroloji hastaları için ilaçlı üriner sistem grafileri(I.V.P) çekilmektedir.

Poliklinikte kullanılan Multislice Tomografi Cihazı ile haftanın belirli günleri Anjiyografi çekimleri yapılmaktadır.

Mammografi Bölümümüzde hastaların mamografi çekimleri,meme ultrasonları ve gerekli görüldüğü hastalarda meme biyopsileri  yapılmaktadır.

Yel değirmeni Semt Polikliniği’mizde de 1 Adet Flat  Panelle dijitalize edilmiş Konvansiyonel Röntgen Cihazı ve 1 Adet Ultrasonografi Cihazı ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Validebağ Semt Polikliniği’mizde ise 2 Adet Flat Panelle Dijitalize edilmiş Konvansiyonel Röntgen Cihazı, 1 Adet Kemik Dansitometre Cihazı, 1 Adet Ultrasonografi ve 1 Adet Dopler Cihazı ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Radyoloji Kliniği’nde 16 uzman doktor,7 asistan doktor, 30 radyoloji teknisyeni ve  1 hemşire ile kesintisiz hizmet vermektedir.

İdari Sorumlusu:

Uzm. Dr. Özcan ÇAKIR

Eğitim Sorumlusu:

Uz. Dr. Bülent ÖNERSkip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin