SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anestezi ve Reanimasyon
Anestezi kliniği olarak; Hastanemizde  18  elektif, 2 acil,  5 tane ameliyathane dışı toplam olarak  25  masada aynı anda anestezi uygulaması yapmaktayız. Hastanemizde 21 yataklı III. Düzey Genel Yoğun Bakım hizmet vermektedir.Hastanemiz Türkiye’nin ilk Anestezi ve Reanimasyon  Kliniği olarak 1954 yılından beri çağdaş değişim ve gelişimlere paralel olarak branşımızdaki uygulamaları başarıyla sürdürmektedir. 20 yataklı Palyatif Bakım Merkezi Kliniğimiz tarafından yürütülmektedir.

Anestezi uygulamalarımızda gelişmiş cihazlar ve en son kabul görmüş uygulama yöntemleri ile hizmet vermekteyiz. Hastanemizde   EKT, MR, Endoskopi  ERCP ve Endometrial örnekleme işlemleri   anestezi altında uygulanmaktadır. Ameliyatlarda ve Yoğun bakımda gelişmiş monitörizasyon teknikleri olan BİS , TOF  ve  PICCO kullanılmaktadır. Yoğun bakım uygulamalarında nonınvazıv ve ınvazıv mekanik ventilasyon, vücut sıvı volümü ve kardiyak output  ölçüm yöntemleri,ekstra korporeal renal tedavileirnin yanı sıra, ultrasyon önderliğinde kateterizasyonlar , batın incelemeleri,ekokardiyografi diyaliz ihtiyacı olan hastalara hemofiltrasyon ve portatif diyaliz cihazımızla yatak başı olarak hizmet vermektedir.

Anestezi  tekniği  olarak  genel anestezi ve rejiyonel anestezi dünya standartlarında uygulanmaktadır. Rejiyonel anestezi ve bloklar kliniğimize ait  gelişmiş bir ultrasyon cihazı eşliğinde  uygulanmaktadır. Postoperatif   analjezide  kontüniepidural  veya ıntravenüz  kontrollü  teknikler  kullanılarak  hastaların  ağrısız bir iyileşme dönemi geçirmesi sağlanmaktadır.

Polikliniğimiz  2 adet  olup ;  tam gün hizmet vermektedir.Hastalar  preoperatif olarak  yatışı yapılmadan değerlendirilip hazırlanarak  gereksiz yatak işgali ve ekonomik kayıp engellenmektedir. Bu polikliniklerde hastalar  ameliyata uygun şekilde  hazırlanarak  komplikasyonlar  önlenmeye  çalışılmaktadır.

Kliniğimiz  24 saat  acil servis hizmetine  konsultan olarak katılmakta, hastanemizdeki  mavi kod uygulamaları ve desteği, resüsitasyon uygulaması  kliniğimiz tarafından 24  saat sağlanmaktadır.

Kliniğimizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık öğrencilerine ve Yoğun Bakım Yandal  Uzmanlık öğrencilerine  eğitim verilmektedir. Genel anestezi ve rejiyonel anestezi,  ameliyathane  içi  ve  ameliyathane dışı  teknikler öğretilmektedir. Yoğun bakım kliniğinde ventilasyon tedavisi , perkütan  trakeostomi uygulamaları , hemodiyaliz kateter takılması ve hemodiafiltrasyon, ınvazıv girişimler , hasta takip ve tedavi yöntemleri  III.Düzey Yoğun Bakım şartlarında verilmektedir. Asistanlara  teorik eğitim  olarak  haftada bir gün seminer,  bir gün de litaratür saati yapılmaktadır. Ulusal ve uluslar arası sempozyum  ve kongreler katılımları sağlanarak  eğitimleri  desteklenmektedir. Hastanemizde  Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ülkemizdeki yoğun bakımlarda görev  alacak  yoğun bakım hemşirelerinin eğitimleri kliniğimiz tarafından verilmektedir.Kliniğimiz tarafından yürütülen Nütrisyon destek birimi; malnütrisyondaki hastaları ve kritik hastalarda nütrisyon destek hizmetini vermekte,ayrıca ülkemiz hastanelerinden gelen hemşirelere nütrisyon hemşireliği sertifika eğitim programını düzenlenmektedir.  Hastanemize yeni başlayan  ve halen görev yapan personele periyodik olarak kardiyopulmoner  resüsitasyon  eğitimi  kliniğimiz tarafından  verilmektedir.

Palyatif Bakım Merkezinde; Nütrisyon, solunum - kalp yetmezliği, dekübit yara bakımı, ağrı tedavileri yoğun olarak uygulanmaktadır. Hasta ve yakınlarına hasta bakımı konusunda eğitimler verilmektedir.

 İdari ve Eğitim Sorumlusu:

Doç. Dr. Osman EKİNCİ

 Eğitim Görevlisi:

Uzm. Dr. Asu ÖZGER ÖZGÜLTEKİN

 Eğitim Görevlisi:

Uzm. Dr. Emine DİNÇER

 Başasistanlar:

  Yrd.Doç.Özlem DELİGÖZ

  Uzm. Dr. Gülşen BOSNA 

  Uzm. Dr. F. Dilek SUBAŞI

 Uzman Doktorlar:

    Uzm Dr.Filiz ORMANCI

    Uzm.Dr.Gülşen BOSNA

    Uzm Dr.Gonca YÜKSEL

    Uzm Dr.Gül ERGÜN

   Uzm Dr.Hakan PAMUK

   Uzm Dr.Sefa GÖKDEN

   Uzm Dr.Burak YALÇINTUNA

   Uzm Dr.Sıddıka BATAN

   Uzm Dr.C.Reyhan ÇETİNER

   Uzm Dr.Serap Adana KAVLAK

   Uzm Dr.Huriser KARA

   Uzm Dr.Nuray KARABAY

 Uzmanlık Öğrencileri Listesi:    

Dr.Harika KÖŞLÜK

Dr.İnsaf KARACA  BENT

Dr.Nurcan KUTLUER KARACA

Dr.Yeter KONUR

Dr.Sümeyye UĞUR

Dr.Türkan NABİYEVA

Dr.Şeyda Kübra ESER

Dr.Tolga TERZİ

Dr.Gansukh BATAA

Dr.Onur Şahin ÖZYOL

Dr.Nazlı Bahar KOYUNCU

Dr.Özlem GÜNGÖR UZUNOĞLU

Dr.Semih GÜNER

Dr.Berrin KUL

Dr.Elif AMET OĞLOU

Dr.Farnaz MAYDIEHFARSHI

Dr.Nihal TURUNÇ

Dr.Özgür Diyar YAVUZ

Dr.Ecem KOLCU

Dr.Şeyma SAYIT

Dr.Neslihan ÖZKAN
Dr.Emrah ŞENOL

Dr.Yarkın Sami SÖZÜER
Dr.Nigar KANGARLI   

 Yandal Asistan Doktor listesi:        
 
 İNŞA GÜL EKİZ İŞCANLI  

 FULYA ÇİYİLTEPE     

 VEYSEL SOYLU   

 Hemşire Listesi:

  TUNA KARAHAN

   KENAN GELEN

   AHMET YÜCEL

   SİNAN ASAN

   CANAN AKYOL

   BUKET NAZLICAN

   SERPİL YILDIZ

   FATİH KARAKUŞ

   ÖMER KOÇ

   YELİZ ONGUN

   MELİKE TAŞTEKİN,   

  NEŞAT TUNÇ

  MUSTAFA KANKAL

MURAT YILDIZ

UĞUR KARADUMAN

KAZIM GÜNEY

VOLKAN KARTAL

KÜBRA ÇAKMAK

ELİF YILMAZ

OSMAN ERDEM

SAİD ORDU

AYŞE ARSLAN

KÜBRA KARA

DENİZ ÇALIŞKAN

KADER MİRİOĞLU

NİLÜFER KALEM

SERDAR İYİCE

NUR GİDERSkip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin