SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kan Merkezi
Sağlık Tesisimiz Kan Merkezi Süreli bölge kan merkezi statüsünde olup kan ihtiyacını kendisi temin etmektedir. Hastanemizin kan merkezi 1947 yılında, tarihi başhekimlik binasında, şu an sicil işlemlerinin yapıldığı yerde kurulmuştur. İlk sorumlu hekimi Dr. Muzaffer Aksoy’dur. 1963 yılında şimdiki çocuk kliniği olan binaya taşınmış ve 1971-2008 yılları arasında şu anda patoloji laboratuvarının olduğu blokta hizmet vermiştir. 2008 yılından itibaren yeni yapılan poliklinik binasına taşınmıştır.

Hizmet süresinin yarısını kan donasyonu kapsamaktadır. Kan temini gönüllü donörlerden yapılan donasyon ve takas yöntemiyle olmaktadır. Dahiliye ve cerrahi klinikleri ve diğer tüm birimler için yıllık 15.000 ünite kan ve kan ürünü gerekli olup bu ürün kendi merkezimizce üretilmektedir.

Kan merkezimizde 1999 yılında yapılmaya başlanan donör aferezi,  günümüze dek sürdürülmüş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Komponent kullanımı ve endikasyonları hastanemizde yapılan eğitimlerle alışkanlık haline getirilmiş, eritrosit süspansiyonu kullanım oranı %100’e ulaşmıştır.

Kan merkezimiz ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi’ çerçevesinde eğitim merkezi statüsünde İstanbulda’ki  5 kan merkezinden biridir.

VERİLEN HİZMETLERİMİZ

     *Tam kan alınması ve komponentlerine ayrıştırılması ( eritrosit, taze donmuş plazma, kriyopresipitat)

     *Aferez yöntemiyle trombosit elde edilmesi

     *Aferez yöntemiyle eritrosit elde edilmesi

-    ÇALIŞILAN TESTLER

    *Kan gruplama

    *Rh subgrup tayini

    *Antikor tarama

    *Antikor tanımlama

    *Antikor titrasyonu

    *Crossmatch (çapraz karşılaştırma)

    *Direk coombs

    *Soğuk aglütinasyon

    *Mikrobiyolojik tarama testleri ( HBsAg, AntiHCV, AntiHIV, Syfiliz )

    *Hemogram (donasyon öncesi)

Kan merkezimizde testlerin çalışılmasına internal kontrollerle başlanmakta olup, kan merkezimiz NEQAS eksternal kalite kontrol programına üyedir.

Kan Merkezimiz 24 saat aralıksız hizmet vermekte olup transfüzyon hizmeti 24 saat devam etmekte, donasyon işlemleri yalnızca mesai saatleri içinde yapılmaktadır.

Kan merkezinde yapılan tüm hizmetler 1 kan merkezi sorumlu doktoru, 10 laboratuvar teknikeri, 2 sekreter tarafından yürütülmektedir.Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin