T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Multiple Skleroz (MS) Hasta Okulu 14 Mayıs Salı Günü Hastanemizde Yapılacaktır.


Multiple Skleroz (MS) Hasta Okulu.png