T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13/02/2018