T.C. Sağlık Bakanlığı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi


Genel Cerrahi Servisi; 3 cerrahi ve 1 Transplantasyon katında bulunan 113 yatak ile hizmet vermektedir. Genel Cerrahi servisimizde 8’i Doçent olmak üzere 16 uzman hekim çalışmaktadır.
Aşağıdaki birimlerde, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yapılan tüm cerrahi operasyonlar başarı ile yapılmaktadır.
•    Böbrek Transplantasyonu
•    Kolorektal Cerrahi
•    Hepato-Pankreatiko-Biliyer Cerrahi
•    Meme Cerrahisi
•    Bariatrik Cerrahi
•    İleri Laparoskopik Cerrahi
•    Endokrin Cerrahisi
Ayrıca, 4 Gastroskopi, 4 Kolonoskopi ve Ercp (Endoskopik RetrogradKolanjioPankreatikografi) ünitesinden oluşan Cerrahi Endoskopi birimi, sadece hastanemiz ve bölgesinde değil tüm İstanbul’a hizmet vermektedir.
İdari Sorumlusu:
Op. Dr. Mehmet TALU (Genel Cerrah)
Eğitim Sorumlusu:
Doç. Dr. Meryem GÜNAY GÜRLEYİK(Genel Cerrah)
Transplantasyon Sorumlusu:
Doç. Dr. V. Melih KARA (Genel Cerrah)