T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Transplantasyon


1990 senesinde, hastanemizde 1980 den beri hizmet vermekte olan Hemodiyaliz Ünitesi ne entegre edilmek üzere; 1. Cerrahi Servisi ile 2.Dahiliye – Hemodiyaliz servisi ortak projesi olarak kurulmuştur.

Günümüze kadar aralıksız 21 senedir hizmet ve eğitim veren ünitede, kadavradan ve canlı akraba donörden 600  başarılı renal transplantasyon yapılmıştır.

Ünitemizde, Direktörü Doç.Dr.M.İzzet Titiz yönetiminde, biri Genel Cerrahi Doçenti 2 cerrah ve asistanlar, bir Üroloji Doçenti, Nefrolog ve Nefroloji üst ihtisas asistanları  ve Transplantasyon Koordinatörleri görev yapmaktadırlar. 

2005 yılında renal transplantasyon için stratejik önemi olan, Transplantasyon Moleküler Doku Uyumluluk Laboratuvar kuruluşu için çalışmalara başlanmıştır. Genetik Tanı Laboratuarımızın kurulması ile çalışmalarımız ivme kazanmış, 2010 da labortuvarımıza FlowCytometer cıhazı bağışı yapmasıyla ileri düzey çalışmalarımızın önü  açılmıştır.

Renal Transplantasyon; Plazmaferez - Desensitizasyon, A2 kan grubu donör den 0 grubuna nakil çalışmaları, transplantasyon ile ilgili moleküler araştırmalar, doku uyumluluğu görüntüleme,  transplantasyon patolojisi ve ilgili diğer branşlarla tüm spektrumu ile hastanemizde uygulanmaktadır.

Ünitemiz bilimsel çalışmaları ile; 100 ü yabancı bilimsel ortam ve dergilerde olmak üzere 300 den fazla kongre bildiri, makale yayınlanmış,  yurt dışı ve yurt içi  kongrelerde ödüller kazanılmıştır.  Konu ile ilgili 3 kitabımız mevcuttur. Ayrıca yayınlanmış kitap bölümleri  vardır.

“ Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım “  kitabımız 2010 da 3. baskısını yapmıştır.

 Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım : Humoral Sorunlar " adlı kitabımız Kasım 2013'te çıkmıştır. 

Doç. Dr. V. Melih KARA

Transplantasyon Klinik Sorumlusu

  • Adsız.jpg
  • Avrupa Yetki Diploması.jpg
  • Slayt1.jpg