T.C. Sağlık Bakanlığı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Biyokimya


 Eğitim ve İdari Sorumlu:

Uzm. Dr. Saadet KURÇENLİ

 Başasistanlar:

Uzm. Dr. Mehmet Murat YEKREK

 Uzmanlar:

Uzm. Dr. Haluk ÖZKAZANÇ

Uzm. Dr. Hilal SEKBAN

Uzm. Dr. Fatma KUMBASAR

Uzm. Dr. Burak ÇİMEN

 Asistanlar:

As. Dr. Nagehan Esra AYDIN

As. Dr. Büşra EFEM TOY

As. Dr. Hilal YALÇIN ÖZTÜRKERİ

As. Dr. Şerif KAÇTAŞ

As. Dr. Alper KÜTÜKÇÜ