T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Etik Kurul Üyeleri


İlgili mevzuata göre hazırlanmış etik kurul üye listesi ve etik kurul sekretaryasında görev alan personele ait liste:

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi/ İstanbul

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Prof. Dr.

M. İhsan Karaman

(Etik Kurul Başkanı)

Üroloji

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İSTANBUL

İSTANBUL

2

Doç. Dr.

Çağatay Nuhoğlu

(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

3

Doç. Dr.

M. A. Tolga Müftüoğlu

Genel Cerrahi

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

4

Doç. Dr.

Seyhan Hıdıroğlu

Halk Sağlığı

Marmara Ü. Tıp Fakültesi

İSTANBUL

İSTANBUL

5

Yrd. Doç. Dr.

Cevdet Nacar

Biyofizik

Marmara Ü. Tıp Fakültesi

İSTANBUL

İSTANBUL

6

Op. Dr.

Murat Sargın

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

7

Doç. Dr.

Berna Terzioğlu Bebitoğlu

(Bildirimlerden sorumlu olan üye)  

Farmakoloji

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tıp Fakültesi

İSTANBUL

İSTANBUL

8

Prof. Dr.

N. Emel Lüleci

Halk Sağlığı

Marmara Ü. Tıp Fakültesi

İSTANBUL

İSTANBUL

9

Doç. Dr.

Sebahat Aksaray

Mikrobiyoloji

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

10

Avukat

Selim Durmaz

Hukuk

Durmaz Hukuk ve Danışmanlık Ofisi

İSTANBUL

İSTANBUL

11

 

Tanzer İlbay

Sağlık mensubu olmayan üye

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

12

Doç. Dr.

Fisun Vural

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

13

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet ERBAKAN

Aile Hekimliği

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

14

Doç. Dr.

Kadir KAYATAŞ

İç Hastalıkları

Haydarpaşa Numune EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

15

Doç. Dr.

Barış Güngör

Kardiyoloji

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

İSTANBUL

İSTANBUL

 

Sekreterya:

 

Ahmet Kaymakçı